happinez-in-bedrijven0

Happy ben ik…& meer…

HappIñez Consultancy is een landelijk opererend Consultancy- en Trainingbureau voor maatschappelijke ontwikkeling en als ZZP-er heb ik de energie, kennis en ambitie om op een breed vlak een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleven.

Over wát die kwaliteit van samenleven is, kunnen we uren lang discussiëren. Ik heb er zeker een visie over, maar mogelijk is het belangrijker dat u die als opdrachtgever vooral zelf heeft. Immers, een visie geeft richting!

Door meer dan 10 jaar ervaring in het geven van advies en trainingen aan (semi)overheden leek het mij op veler vlak fijn en wijs HappIñez Consultancy op te richten. De naam en het logo behoeven mogelijk enige uitleg, teneinde u als lezer meer zicht te geven op dit bureau en mijn achtergrond.

Brede belangstelling

Ik ben in veel  uiteenlopende zaken en dingen geïnteresseerd. Dit resulteerde o.a. in een vak als duikinstructeur. Bovenal bijzonder vanwege het aspect dat vreemde mensen mij hun hand gaven, om samen letterlijk de diepte in te gaan. Terwijl je dat doet, kijk je elkaar met regelmaat lang en diep in de ogen. Niet  idyllisch-, maar noodzaak.

Wanneer alles goed gaat en de situatie ‘happy’ en onder controle is, dan  volgt het ‘OK’ -teken zoals u dat in mijn logo terugziet. Het is een vraag: “ben je OK?”, maar tevens een mogelijk antwoord “ik ben OK”, daar waar water het praten belemmert.

Het is bijzonder om op deze wijze mensen te mogen begeleiden. De vraag, ben jij OK, door middel van dit handgebaar, zo ook het OK-antwoord, zijn van grote betekenis voor mij. De waarden die  in de diepte van de zee gelden en de omgangsvormen die dat mogelijk maken hebben duidelijke linken met mijn consultancy- en trainingswerk.  Niet op de laatste plaats zal ik mijn opdrachtgevers & collegae ook met regelmaat vragen of het goed gaat,  – teneinde, naar ik hoop het ‘OK’-teken terug te krijgen. Een ‘OK’ -op kwaliteit, op samen leven.

Gericht op ondernemende organisaties

Het gaat om ondernemende organisaties die samen met andere stakeholders in een permanente dialoog  (met steeds de mens als vertrekpunt) komen tot een integrale programmatische aanpak; betrokken en betrouwbaar.

Bij de kwaliteit van samenleven gaat het om het scheppen van een omgeving waarin meer kinderen en jongeren voldoende kansen krijgen om hun toekomst vorm te geven. Om volwassenen die de regie kunnen voeren over hun eigen levensloop en voor hun belangen weten op te komen. Om een overheid die in staat is de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen en een bindende visie heeft op de gewenste (kwaliteit van) samenleven. Actief en betrokken kan ik overheden en maatschappelijke organisaties bij deze complexe taken adviseren en  trainen.

Ik onderscheid mij door realistische adviezen, werkelijke betrokkenheid en een brede ervaring. Mijn aanpak  is klantgericht en professioneel. Automatisch betekent dit, dat ik mijn inzet regelmatig evalueer, teneinde tevreden (‘Happy’) opdrachtgevers te houden en te krijgen.

Mijn brede ervaring helpt mij hierin, o.a. in verbetering van welzijnsbeleid, leefbaarheid en veiligheid, subsidiebeleid, jeugdbeleid, stedelijke vernieuwing, zorg en maatschappelijk ondernemerschap. Ik heb die ervaring opgebouwd  door middel van advisering, beleidsimplementatie, onderzoek, coaching, interim management, scholing en training.

Mijn opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.