meten0

Maatwerk

Een overzicht van tarieven presenteer ik hier niet. Ik opereer in een lastige en complexe markt en alleen al om die reden zijn mijn prijzen uiterst concurrerend en niet te geven. Iedere opdracht wordt uitgevoerd als absoluut maatwerk. Mijn tarief hangt o.a. af van de complexiteit en de duur van de opdracht. Mijn uurtarief is excl. BTW maar incl. reiskosten. Eventuele andere kosten zoals bijv. inhuur van derden worden vooraf met de opdrachtgever besproken en inzichtelijk gemaakt.

Goedgekeurde offerte

Iedere opdracht start met een vooraf goedgekeurde offerte waarin acties, planning en resultaten concreet beschreven staan. Ik houd niet van verassingen in de loop van het traject. Zijn er tussentijds toch veranderingen dan worden die altijd tijdig besproken. Ik houd van heldere afspraken over mijn inzet zodat u en uw organisatie weten wat er wanneer verwacht kan worden. Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.