Mens- & resultaatgerichte consultancy & trainingen

ik-ben-ok-jij-bent-ok-26-oktober-2013

HappIñez Consultancy 

De diensten en producten die HappIñez Consultancy biedt zijn divers en – omdat de wereld doorlopend verandert – niet statisch. Over wie ik ben, leest u meer op de volgende pagina maar het blijven(d) ontwikkelen vormt de dynamiek. HappIñez Consultancy stelt doorlopend bij om in te kunnen spelen op lokale- en landelijke ontwikkelingen.  Ik bied altijd maatwerk –  want iedere situatie vraagt om een andere oplossing of ontwikkeling. Een helder omschreven offerte is de basis van alles. De diensten en producten van HappIñez Consultancy zijn:

Advies

Het is mijn missie een actieve bijdrage te leveren aan een krachtige en compacte overheid die werkt vanuit een sterk(e) dienstverlenende functie. Daarom sta ik overheidsorganisaties bij met deskundig advies op actuele maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Ik stel uw organisatie en haar doelstellingen centraal en werk op een persoonlijke en inspirerende manier (samen) aan oplossingen.

Mijn aanpak: analyseren, organiseren en realiseren. Van beleid naar uitvoering. Ik bied heldere methodieken en vertaal mijn ruime kennis in toepasbare producten en diensten. Doelgericht, zonder de ‘zachte’ kant van uw organisatie uit het oog te verliezen.

Training

Met humor en soms een confronterende stijl (adaptiviteit bevorderend) bied ik diverse trainingen aan, waar nodig samen met een co-trainer. Recente ervaringen in het geven van trainingen zijn:

  • Teamontwikkeling- stopt nooit
  • Conflicthantering- wat te doen na een botsing
  • Samenwerken- bovenal met plezier en synergie werken
  • Agressie beheersing (regie houden dus!)
  • Over het menselijk handelen; gericht op het optimaliseren van prestaties van mensen en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Hierdoor  zorg ik voor een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossingen. ‘Life Orientations’ (onder voorwaarde 2e trainer)

Daarnaast geef ik trainingen voor specifieke doelgroepen of aangaande specifieke ontwikkelingen zoals nieuwe wetgeving. Denk aan Ondernemingsraden, Jonge moeders met een WWB uitkering, Welzijn Nieuwe Stijl, Activeringstrajecten voor langdurig werklozen etc.
HappIñez Consultancy kan diverse oefenscenario’s creëren en is gericht op professionele groei.

Interim-management

Soms valt iemand uit, soms is er tijdelijk meer capaciteit nodig, soms een andere kwaliteit.
Als interim-manager kan ik een blijvend effect realiseren door tijdelijk een inspirerende bijdrage te leveren. Dat is wat ik als interim-professionals voor u kan doen. Ik ben een professional met een brede kennis van de overheid, jarenlange ervaring en een groot netwerk.

Mijn stijl is aangepast aan wat een team en de opdracht van mij vragen. Als basisstijl heb ik een coachende stijl van leidinggeven. Om het commitment bij medewerkers te verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven draag ik zorg voor een sfeer waar medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het ‘hoe’.

Projectcoördinatie en beleidsvorming

Het succes van een project is niet alleen afhankelijk van een gedegen voortraject. Een goed ontwerp, vertaald naar duidelijke resultaten en een helder bestek, is niet genoeg. Vooral de uitvoeringsfase bepaalt of een project zo goed wordt, als het zijn kan.
Met plezier en humor maar bovenal middels een heldere communicatie, leid ik zo een proces of project om tot gezamenlijk beleid te komen. Ik bied vakkundig toezicht en adequate directievoering. Denk aan heldere fasering en ook communicatie over mijlpalen om gezamenlijk een project te realiseren. Eerst maak ik met u  afspraken over doelstelling en randvoorwaarden om vervolgens met een strakke coördinatie het project richting realisatie te loodsen. Zo vindt het werk overzichtelijk doorgang en houden we de planning en de kosten goed in de hand.

Coaching

Individuele  coaching kan op kantoor in Hardenberg plaatsvinden of bij iemand thuis of op het werk. Coaching is o.a. gericht op het verdiepen van het bewustzijn voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is vaak de ander ‘leren te leren’.

Counseling is een laagdrempelige coachingsvorm, een soort hulpverlening. Het doel van counseling is mensen te helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Bij teamcoaching ga ik op zoek naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen. Veelal verwerkt HappIñez deze stijl in haar trainingen binnen organisaties.

Belangrijk te vermelden is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht; na een kennismaking maakt u de keuze. In het coachingstraject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’. U bepaalt het doel: ik stel vragen en geef adviezen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor beslissingen.